Wezelpad 4, 3980 Tessenderlo, België
+32(0)498 22 82 17
info@d-drone.be

24h/24h Observatie

24h/24h Observatie

Drones as a Service

  • Beveiligde operationele inzet en bestuurd door hoog opgeleide piloten en geschoolde veiligheidsagenten.
  • In 10 minuten operationeel inzetbaar, eens op de site.
  • Non-hackable systeem conform Belgische wetgeving inzake drone-gebruik, privacy en beveiliging.
  • Van festival tot sportwedstrijd, van betoging tot optocht.
    Adhoc inzet na brand, ongeval en rampen.
  • Tethered drone met constante voeding.
    Inzetbare hoogte variabel van 40 tot 90 meter
  • Remote control van zowel camera als drone naar operationeel commandocentrum.

INCIDENT MANAGEMENT

SEARCH & RESCUE

INCIDENT - FIRE - EXPLOSION

INCIDENT - TRAFFIC

EVENT MONITORING

POLITIONELE
DIENSTEN

CROWD CONTROL &
TRAFFIC MANAGEMENT

BRANDWEER &
HULPDIENSTEN

Inzet door politionele diensten

Politionele diensten die zelf niet dadelijk wensen over te gaan tot de aankoop van een drone kunnen permanent dienst doen op een interventie van DroaS.

Onder de vlag van "Stated Aircraft" kan DroaS een meerwaarde betekenen als het aankomt op tijd / noodzaak van een zicht uit de lucht.

Inzet door hoge risico bedrijven

De huidige wetgeving voorziet dat politionele taken binnenkort uitgeoefend kunnen worden door veiligheids- en security bedrijven.

Dat verhoogt ook meteen de mogelijkheid tot inschakelen van drones tijdens deze werkzaamheden.

Inzet door brandweer en hulpdiensten

Net zoals politionele diensten kunnen brandweer, ambulance of civiele bescherming een beroep doen op de diensten van DroaS. Snel operationeel zijn is onze sterkte en het verhoogt de zichtbaarheid vanop een grotere hoogte, een overzicht op maat dus.

Drone as a Service

• Kostprijs op Airtime basis, inzettijd drone in de lucht
• Een abonnement voor stand-by dienst - Hoge graad van beschikbaarheid (24/7)
• Optioneel verkenningsdrone voor initiële inzet per politie- of brandweerzone